Steenbergseweg ong Halsteren

Algemeen

Omschrijving

Bouwkavel te koop voor een kavelprijs van slechts € 135,- per m2

Het betreft de verkoop van een bouwkavel waarop voor eigen rekening en risico een bedrijfsgebouw kan worden opgericht. De kavel is gelegen op een mooie zichtlocatie op het prestigieuze bedrijventerrein Oude Molen.

Locatie:
Gelegen op de hoek van de Steenbergseweg en de Grondmolen op bedrijventerrein 'Oude Molen' in Halsteren.Op dit bedrijventerrein zijn meer dan 40 bedrijven gevestigd, waaronder Ecopoint, Sema, Van Mechelen Lifting Gear en Metrical. Gekenmerkt vanwege de gunstige ligging aan de afrit A4-A58 Bergen op Zoom-Vlissingen en op korte afstand van de A17 Roosendaal - Moerdijk. Op slechts 10 minuten van Bergen op Zoom, 15 minuten van Roosendaal en 45 minuten van Rotterdam.

Bouwregels:
- maximum bebouwingspercentage terrein 80%;
- maximum bouwhoogte 7 m;
- minimum bouwhoogte 6 m;
- de gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het bouwvlak;
- de oppervlakte van dienstverlenende bedrijven niet meer mag bedragen dan 1.000 m2;
- gebouwen worden gebouwd op een afstand van ten minste 4 meter uit de zijdelingse- en achterste perceelsgrens;
- de afstand tussen bedrijfsgebouwen niet minder mag bedragen dan 4 meter;
- de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 meter;
- het oprichten van nieuwe dienst- c.q. bedrijfswoningen niet is toegestaan;
- in de eigen parkeerbehoefte op het perceel dient te worden voorzien.

Bestemming:
De kavel ligt binnen het vigerende bestemmingsplan Oude Molen' dat onherroepelijk is vastgesteld op 23 augustus 2011 en heeft de bestemming ‘Gemengd I’ met de functieaanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 2' en de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - bevi'. Deze gronden zijn o.a. bestemd voor:

- bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
- detailhandel;
- zelfstandige kantoren;
- geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
- risicovolle inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- dienstverlening;
- maatschappelijk;
- detailhandel in volumineuze goederen (perifere detailhandel);

De exacte mogelijkheden qua bestemming en de voorwaarden waaraan minimaal voldaan moet worden, vindt u in het bestemmingsplan.

Bodemgegevens:
Uit een milieutechnisch onderzoek uit 2006 blijkt dat er indertijd geen bijzonderheden waren.

Overdrachtsbelasting/BTW:
Terzake van de levering van de onroerende zaak is door koper géén overdrachtsbelasting maar wel 21% btw verschuldigd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Halsteren
Sectie : C
Nummer : 9469
Groot : 1.723 m²

Nutsvoorzieningen
Het object is aan te sluiten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en riolering.

Koopovereenkomst:
Koopovereenkomst op basis van het standaard NVM model.

Bankgarantie/waarborgsom:
Koper dient een garantie ter grootte van 10% van de koopsom binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris te storten.

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbouwgrond
Bouwvormn.v.t.
Huidige bestemmingbouwgrond
Huidiggebruikbouwgrond
Statusverkocht

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?