Wat is mijn woning waard? Home
Plus
Wat is mijn woning waard?
Vraag het kosteloos aan één van onze makelaars.
Direct Aanvragen
Whatsapp
Plaats zoekopdracht
IconTerug naar overzicht
Terug naar overzicht

Ontruimingsbescherming bij contracten gebaseerd op artikel 7:230a BW

Icon
5 april 2024
Icon
Geschreven door: Jordi van Veen

Opzeggen van de huurovereenkomst: Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht om de huurder tijdig op de hoogte te stellen van de beëindiging van de huurovereenkomst en de daarmee gepaard gaande ontruiming.

Indien de verhuurder conform de huurovereenkomst de huur met haar huurder wenst op te zeggen, dient de verhuurder naast het opzeggen van de huurovereenkomst ook een ontruiming aan te zeggen. In de praktijk wordt het aanzeggen van de ontruiming vaak vergeten. Het vergeten hiervan heeft grote consequenties, omdat de opzegging van de huurovereenkomst zonder het aanzeggen van de ontruiming, juridisch niet geldig is! Roep naast de opzegging eveneens de ontruimingstermijn aan. Deze termijnen zijn gelijk aan elkaar.

Ontruimingsbescherming huurder

Indien de verhuurder de huur heeft opgezegd, heeft de huurder volgens de wet bepaalde bescherming bij het eindigen van de huurovereenkomst. Deze bescherming varieert op basis van de aard van het gehuurde dat bij huuringang is vastgesteld (artikel 230a BW of 290 BW). In deze blog behandelen wij enkel de ontruimingsbescherming conform 230a BW.

Ontruimingsbescherming conform artikel 230a BW.

Bij een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte, niet zijnde winkelruimte of horecaruimte, geldt dat de ontruimingstermijn in principe minimaal twee maanden bedraagt. Dit betekent dat de huurder na opzegging door de verhuurder nog twee maanden het gehuurde mag blijven gebruiken zonder tussenkomst van een rechter!

Deze periode kan bij tussenkomst van een rechter worden verlengd tot een periode van maximaal 1 jaar. Daarna kan na deze periode nog twee keer worden verlengd.

Oftewel; u kunt er niet zomaar vanuit gaan dat wanneer de huur met uw huurder is opgezegd, de huurder ook daadwerkelijk op die datum vertrekt! Als huurder de ontruimingsbescherming inroept, kunnen er behoorlijk vervelende situaties ontstaan. Zeker als u ter voorkoming van bijv. leegstand, een overeenkomst bent aangegaan en de ingangsdatum van het nieuwe contract gelijk staat of nagenoeg gelijk is aan de einddatum van het contract van de zittende huurder.

Slot

  1. Bent u verhuurder en wenst u de huurovereenkomst op te zeggen? Zeg naast het opzeggen ook direct een ontruimingstermijn aan. Zonder dit termijn is de opzegging niet geldig!
  2. Houdt als verhuurder rekening met de ontruimingsbescherming die een huurder kan inroepen en pas op met nieuwe opvolgende overeenkomsten.
  3. Is de ontruimingsbescherming altijd van toepassing? Nee. Indien de huurder zelf heeft opgezegd, is er geen sprake van ontruimingsbescherming.
  4. Moet u als verhuurder dan altijd rekening houden met de ontruimingsbescherming? Nee, indien de huurder schriftelijk heeft bevestigd dat zij akkoord is met de opzegging en de ontruiming, heeft de huurder geen recht om gebruik te maken van de ontruimingsbescherming. Zorg ervoor dat de huurder de huur alsmede de ontruiming te allen tijde schriftelijk bevestigd.

Zoals u kunt lezen vereist het opzeggen van de huur van commercieel vastgoed zorgvuldigheid en kennis van de wetgeving hieromtrent. Wij van Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars helpen u hier graag bij.