Woningportefeuille Zierikzee ong Zierikzee

Algemeen

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Namens onze opdrachtgever bieden wij middels een verkoop bij inschrijving te koop aan een "woningportefeuille" gelegen in en nabij het centrum van Zierikzee. De registergoederen zijn deels verhuurd en deels vrij van huur en gebruik. De gehele portefeuille wordt in één geheel te koop aan geboden.

Ligging:
De onroerende zaken zijn allen gelegen in het centrum of nabij het van Zierikzee. Monumentenstad Zierikzee heeft een sterke regiofunctie en biedt dan ook vele voorzieningen zoals, diverse sportverenigingen, zwembad, scholen, bibliotheek en winkelvoorzieningen. Daarnaast heeft het centrum een heel monumentaal karakter met vele restaurantjes en terrasjes. Het inwonertal van Zierikzee is 11.362.

Kenmerken:

- 21 verhuurde woningen, waarvan 3 met een garage
- 4 woningen vrij van huur en gebruik
- 2 schuren / garages verhuurd
- 2 schuren / garages vrij van huur en gebruik
- 2 separate percelen tuin
- 1 perceel grond

Zie voor nadere informatie en specificatie de objectinformatie in de dataroom.

Huurgegevens:
De totale actuele huur van de thans verhuurde registergoederen bedraagt € 114.095,16 / jr. De huren worden jaarlijks per 1 juli verhoogd. De aanwezige geanonimiseerde huurovereenkomsten zijn beschikbaar in de dataroom.

Gegevens objecten
Van de objecten is documentatie beschikbaar met een omschrijving, kenmerken, bouwkundige informatie en plattegrond per pand. Daarnaast zijn per object beschikbaar de kadastrale gegevens, eigendomsaktes, bestemmingsplangegevens, bodeminformatie, geanonimiseerde huurovereenkomsten (indien aanwezig), overzichten algemeen van de registergoederen en huren en zakelijke lasten, inschrijfvoorwaarden, akte van koop en levering en het biedingsformulier. Deze informatie treft u aan in de dataroom. Inloggegevens voor de dataroom kunt u opvragen via ons kantoor.

Verkoopprocedure - Verkoop bij inschrijving:
- De totale portefeuille wordt in een geheel verkocht middels een verkoop bij inschrijving, waarbij er geen richtprijs gehanteerd zal worden.

- Wij vragen alle geïnteresseerden een bod uit te brengen middels het biedingsformulier. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 12 december 2019 om 12:00 bij notariskantoor Zeeuwse Alliantie te Middelburg te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier is beschikbaar via de dataroom. De zitting is niet openbaar.

- Verkoper zal uiterlijk op 20 december 2019 bekend maken of een van de uitgebrachte biedingen wordt geaccepteerd. Bij acceptatie van een van de biedingen is er sprake van overeenstemming.

- Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Eventueel reeds ingediende aanmeldingen en biedingen komen dan te vervallen en de indiende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.

- Het notariële transport zal uiterlijk 6 weken na gunning plaatsvinden.

Zekerheidstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld.

Milieu/ondergrondse tank(s)/asbest:
Van de objecten is milieu informatie uit Nazca en bodemloket beschikbaar. Koper is er verder mee bekend dat in de kern van Zierikzee sprake is van historische vervuiling. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de milieukundige toestand van de registergoederen. Evenmin vrijwaart verkoper koper jegens (mogelijke) claims en aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voortvloeien uit of betrekking hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

Asbest:
In de registergoederen is en kan asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Er is geen asbestrapportage aanwezig.

Overdrachtsbelasting en BTW:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (2%) / (6%) verschuldigd.

Verhuurdersheffing:
Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand (prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%.

Staat van oplevering:
De gehele portefeuille wordt te zijner tijd in de staat waarop het zich dan bevindt (as is where is) geleverd.

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de registergoederen. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Dataroom:
Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor op telefoonnummer 0118-620062 of per e-mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl.

Bezichtigingen:
Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om de registergoederen, die leeg en vrij van huur zijn te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met kantoor Zierikzee, telefoonnummer: 0111-451500

Disclaimer:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken

Overdracht
Prijs op aanvraag€ verkocht, - k.k.
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Soort woonhuiseengezinswoning
Type woonhuistussenwoning
Bouwvormbestaande bouw
Bouwperiode1906-1930
Statusverkocht
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte1995 m²
Perceeloppervlakte3500 m²
Inhoud6000 m³
Indeling
Aantal kamers1
Buitenruimte
Tuingeen tuin

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

Brochure

Zonnestand

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Havenplein 5
4301 JD ZIERIKZEE
T (0111)-451500
zierikzee@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?