Kuipersweg 2 Middelburg

Algemeen

Omschrijving

VRIJWILLIGE VEILING

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet vrijwillig geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 7 december 2018 via de website www.bog-auctions.com om 10.00 uur bij inzet en afslag. De afslagfase volgt 5 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de Platformnotarissen verbonden aan Nysingh Advocaten en Notarissen en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen 2013 (AVVI 2013). De AVVI 2013, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.bog- auctions.com.

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte account.

Kijkdagen:
Dinsdag 13 november 2018 10.00 - 11.00 uur
Donderdag 29 november 2018 15.00 - 16.00 uur

Omschrijving object:
Op een uitstekende locatie, nabij alle uitvalswegen op het bedrijventerrein “Arnestein” te Middelburg, bieden wij u aan deze goed geoutilleerde bedrijfsruimte. Het object bestaat uit ca. 708 V.V.O. bedrijfs/kantoorruimte met ondergrond, erf,
tuin, parkeermogelijkheden en een weg ten behoeve van bevoorrading.

Het object bestaat uit 1 bouwlaag en is opgetrokken uit een staalconstructie voorzien van een plat dak gedekt met een rubberoid dakbedekking. Het geheel is onderverdeeld in diverse kantoorruimten.

In de directe omgeving zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder Agilent Technologies, Baderie, Raab Karcher, Eastman.

Het huidige gebruik is kantoor echter met aanpassingen kan er een op uw onderneming afgestemde bedrijfsruimte gecreëerd worden. Laat u daarom uitgebreid informeren door ons makelaarsteam naar de diverse mogelijkheden van dit object!

Voorzieningen:
•Betonvloer;
•Systeemplafond vv. TL-armaturen;
•Databekabeling;
•Gestuukte wanden;
•Dames-heren toiletgroep;
•Kantine voorzien van ruime keuken;
•Airco units.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid is uitstekend te noemen doordat de aansluiting met de uitvalswegen naar de N-57 nabij gelegen zijn. De tevens in de nabijheid gelegen autosnelweg A-58 verbindt Goes met de steden Bergen op Zoom, Rotterdam en Antwerpen. Ter hoogte van Middelburg heeft de A-58 een aansluiting op de Westerscheldetunnel in de richting Terneuzen-Gent-Sluis.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk, er is een busverbinding in de omgeving en Middelburg beschikt over een NS-station op relatief geringe afstand van het object.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Middelburg
Sectie: M
Nummer: 159
Grootte: 1.420 m2

Bestemming:
Het object valt onder het bestemmingsplan 'Arnestein' welke is vastgesteld op 22 augustus 2013 en heeft de enkelbestemming 'bedrijventerrein' en als dubbelbestemming 'waarde'. Deze regels kunt u opvragen via ons kantoor en zijn beschikbaar in de dataroom van BOG Auctions.

Bodeminformatie:
Van deze locatie zijn er geen bodemgegevens bekend. Een uitdraai van NAZCA-i van de provincie Zeeland en aangesloten gemeenten is opgenomen in de dataroom van BOG Auctions.

Asbestclausule:
Dit gebouw dateert uit 1974. In het registergoed kunnen asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Indien de asbesthoudende stoffen/materialen worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Het risico daarvan rust geheel bij koper. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.

Voorbehoud:
Verkoop geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring eigenaar.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de opbrengst, deze inzetpremie komt ten laste van de koper in de veiling.

Gunning:
De verkoper houdt zich het recht van beraad voor de geveilde onroerende zaak niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden (uiterlijk 6 weken na gunning) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 4 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Fiscaal:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.

Kosten:
Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, kadastrale kosten, 1 % inzetpremie (over het hoogste bod bij inzet), overdrachtsbelasting en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

Energielabel:
P.M.

Zakelijke lasten:
P.M.

Opleveringsniveau:
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat: "as is where is".

As is where is:
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom via BOG Auctions alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop middels een vrijwillige veiling van “Kuipersweg 2 te Middelburg ”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Gunning is nadrukkelijk voorbehouden aan de eigenaar.

Kenmerken

Overdracht
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1974
Bouwperiode1971-1980
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal708 m²

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house
house

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
Bedrijfsmakelaars Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 62 00 62
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?