Whatsapp
Plaats zoekopdracht
IconTerug naar overzicht

Jool-Hulstraat 24

Almere
Icon
Icon
kamers
Heeft u interesse? Maak een Iconvrijblijvende afspraak

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Veilingdatum 21 december 2023

Kijkdagen:
donderdag 23 november 2023 van 14.00 – 16.00 uur
dinsdag 28 november 2023 van 13.00 – 15.00 uur

Uitsluitend na voorafgaande aanmelding is het mogelijk om de kijkdagen te bezoeken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. Per mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl en via telefoon 0118-620062.

Veiling:
De onroerende zaak zal uitsluitend via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 21 december 2023 om 14.00 uur bij inzet en afslag via de website www.vastgoedveiling.nl. De afslag volgt 3 minuten na het einde van de inzet. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. en conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden. De AVVI 2015, de bijzondere veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.vastgoedveiling.nl.

Voor deelname aan deze veiling dient men zich vooraf te registreren. Informatie hierover vindt u op de website van www.vastgoedveiling.nl.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 6 december 2023 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan de notaris. Het bod kan gemaild worden naar: feliz.coll@dlapiper.com

De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland NV en Schut van Os notarissen NV. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland NV.

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom. De inloggegevens van de dataroom kunt u opvragen bij Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars. 

Omschrijving:
Het betreft een prominent vierlaags kantoorpand aan de A6 in Almere. Het kantoorgebouw bestaat uit in totaal 2.524 m2 BVO aan hoogwaardige kantoorruimte en ca. 70 parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit solitaire kantoorgebouw is in 2001 gebouwd en was de afgelopen jaren in gebruik bij het Office Centre. Het geheel is uitstekend onderhouden en beschikt over een luxe inbouwpakket met onder andere natuurstenen gevelpanelen, kantine met een uitgebreide kantine, klimaatsysteem per kamer in te regelen, laadpalen, dakterras, enz.

Het object is gelegen op een absolute zichtlocatie op het bedrijventerrein Veluwsekant. Dit bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. Het bedrijventerrein is 23 ha groot. De bedrijvigheid op dit bedrijventerrein is divers te noemen met een groot aantal automerken met showrooms, diverse bedrijvenverzamelgebouwen en bedrijven als Sligro, Medipoint, Tuincentrum Overvecht en Hotel Van der Valk.

Afmetingen:
Begane grond : 582 m² VVO
1e verdieping : 579 m² VVO
2 verdieping : 579 m² VVO
3e verdieping : 449 m² VVO
Dakterras : 77 m²

Totaal 2.189 m² VVO

Plafondhoogte begane grond : 3.3 m
Plafondhoogte 1e verdieping : 2.7 m

Voorzieningen:
– Elektrische klimaatinstallatie voor verwarmen en koelen;
– Klimaat per ruimte in te regelen;
– Lift tot 630 kg;
– Aluminium kozijnen met dubbel glas;
– Automatische screens buitenzijde;
– Kantine met professionele keuken;
– Tourniquet;
– Databekabeling;
– Systeemplafonds met verlichting;
– Dames-en heren toilet per verdieping;
– Brandmeldinstallatie;
– Noordverlichtingaanduiding;
– Hydrofoor;
– Alarminstallatie;
– Airco-units t.p.v. serverruimte;
– Diverse pantry’s met close-in boilers;
– Keramische geveltegels;
– Laadpalen;
– Buitenterrein afgesloten met hekwerk en automatische poort;
– Prefab beton geveldelen.

Energielabel:
Energielabel A, index 0. 82 geldig t/m 27 juli 2027.

Bestemmingsplan:
Het object valt onder het bestemmingsplan ‘Veluwsekant, Sallandsekant en het Atelier’ en heeft de bestemming’ Bedrijf – 1′. Deze gronden zijn bestemd voor:
– bedrijven behorende tot ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten VNG 2009, inclusief bijbehorende detailhandel als ondergeschikte bedrijfsactiviteit.

In aanvulling op het bestemmingsplan heeft de gemeente Almere op 11 januari 2022 een omgevingsvergunning verleend om in afwijking van het bestemmingsplan het geheel als zelfstandig kantoor te kunnen gebruiken.

Bodem:
In 2000 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bouw van het kantoor en de bedrijfshal. De conclusie was dat de indertijd in het grondwater aangetoonde lichte tot matige arseenverontreiniging geen aanleiding vormt tot het uitvoeren van een nader onderzoek. De gehaltes waren ook geen belemmering voor de geplande bouw. De rapportage van Funderingstechnologie B.V. treft u aan in de dataroom.

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Almere
Sectie : U
Nummer : 6868
Groot : 3.420 m2

Nutsvoorzieningen:
De hoofdmeter voor de elektriciteit zat in het transformatorhuis op het parkeerterrein en voorzag zowel het kantoor als het naastgelegen pand van stroom. Het kantoorgebouw heeft inmiddels een aparte aansluiting met de trafo.

Grootverbruik aansluiting:
Het kantoorgebouw heeft een grootverbruiksaansluiting. Een gebruiker van een grootverbruiksaansluiting heeft een wettelijke verplichting de meetdiensten te laten uitvoeren door een door Liander erkend meetbedrijf. Liander is de netbeheerder. Naast de levering van energie zijn alle voorgenoemde diensten en aansluitingen noodzakelijk voor de aansluiting.

Informatie over de veiling:

Email:
Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhands bod in te gaan.

Plok:
De inzetpremie bedraagt 1% van de inzetsom en is voor rekening van de koper. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de bijzondere veilingvoorwaarden (uiterlijk 3 weken na gunning dan wel goedkeuring door de voorzieningenrechter) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 15% van het door hem uitgebrachte bod. In plaats van een bankgarantie mag ook een waarborgsom gestort worden op de derdengeldrekening van de notaris ter grootte van 15% van het geboden bedrag.

Opleveringsniveau:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.vastgoedveiling.nl worden geplaatst.

Dataroom:
Ten behoeve van het due dilligence van het object kunt u inloggevens van de digitale dataroom opvragen. Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor op telefoonnummer 0118-620062 of per e-mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer R. Hengst, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N.V. en Schut van Os notarissen N.V.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland N.V., tel. 06-29555664, email: feliz.coll@dlapiper.com.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
  • Status
    Geveild

Plattegronden

Plattegrond Plattegrond Plattegrond Plattegrond

Media

Weergave:
Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media
Aangeboden door vestiging Bedrijfsmakelaars
Waar kunnen we je mee helpen?
Onze specialisten van vestiging Bedrijfsmakelaars staan graag voor u klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0118 620 062 bedrijfsmakelaars@sinke.nl

Actuele aanbod

Bekijk alle objecten Bekijk alles Icon