Wat is mijn woning waard? Home
Plus
Wat is mijn woning waard?
Vraag het kosteloos aan één van onze makelaars.
Direct Aanvragen
Whatsapp
Plaats zoekopdracht
IconTerug naar overzicht

Westdijk 3

HEINKENSZAND
1 m²
kamers
Prijs op aanvraag
Benieuwd of je de woning kan betalen? IconBereken direct

Omschrijving

OPENBARE INSCHRIJVING: Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars mag u namens haar opdrachtgever een prachtige locatie met brede gebruiks-ontwikkelingsmogelijkheden in Heinkenszand te koop aanbieden.

De locatie is gelegen aan de Westdijk. Dit is een locatie welke de buitenring van het dorp scheidt met het buitengebied. In de huidige situatie wordt deze locatie gebruikt voor het beoefenen van een oer-Hollands ambacht. Namelijk, het maken alsmede het verkopen van klompen.
Conform het bestemmingsplan is het geheel bestemd met de bestemming ‘bedrijventerrein’ en zijn bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan.

Na oriënterende gesprekken met de gemeente zijn er, in afwijking tot het huidige bestemmingsplan, mogelijkheden om deze locatie te her-ontwikkelen c.q. herbestemmen. De gemeente is o.a. welwillend tegenover een plan om de bedrijfsloodsen te slopen en te vervangen door één woning conform aangeleverde kenmerken (zie dataroom).

Bovendien ziet de gemeente mogelijkheden voor een plan waarbij het ambacht van de klompenmakerij wordt behouden. Hierbij kan worden gedacht aan een klompenmuseum, houtbewerkingslocatie voor een scholengemeenschap, recreatieve eenheden, een horecagelegenheid, winkel en/of een combinatie hiervan. Mits het behoud van het ambacht centraal blijft staan. Een dergelijk plan dient, mede door de eventueel verkrijgbare subsidiemogelijkheden, te allen tijde beoordeeld te worden door de wethouder van ruimte en milieu (Wro). U kunt voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon bij de gemeente Borsele.

Deze locatie, gebruiken ten behoeve van woningbouw voor meer dan één wooneenheid, is door de gemeente bij voorbaat uitgesloten.

In de huidige situatie zijn er diverse gebouwen gesitueerd. Ieder gebouw kent een eigen gebruiksfunctie.

Op het terrein zijn zowel een kantoor, winkel, opslag, werkplaats (bouwjaar 1950 en 2000) en (verhuurde) bedrijfswoning gesitueerd. De verhuurde bedrijfswoning (bouwjaar 1920) is verhuurd aan de oud-eigenaar van de klompenmakerij. Destijds is onderling mondeling overeengekomen dat de oud-eigenaar de woning mag gebruiken zo lang als dat nodig is. De oud-eigenaar betaalt € 250,- per maand.

Oppervlaktes:
De bedrijfsgebouwen hebben een gezamenlijk oppervlak van:
Begane grond: ca. 554 m² VVO
1e verdieping: ca. 192 m² VVO

De bedrijfswoning heeft een oppervlakte van:
Begane grond ca. 83 m² GBO
1e verdieping: ca. 24 m² GBO

Het geheel is gelegen op twee percelen van tezamen 5.310 m².

Kijkdagen:
Donderdag 1 februari 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 13 februari 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 28 februari 14.00 – 15.30 uur

Uitsluitend na aanmelding is het mogelijk om de kijkdagen te bezoeken. U kunt zich aanmelden voor de kijkdagen door contact op te nemen met ons kantoor, via telefoonnummer 0118-620062 of per mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl

In het kort:
– Westdijk 3, 4451 RD Heinkenszand.
– Uitstekende locatie op de scheidingslijn tussen de dorpsrand en het buitengebied.
– Perceel totaal 5.310 m²
– Verkoopprocedure: openbare verkoop bij inschrijving.
– Bestemming: bedrijven t/m categorie 2.
– Wonen: één woning bouwen ter vervanging van de bedrijfspanden is toegestaan.
– Mogelijkheid voor het verkrijgen van subsidie bij herontwikkeling met behoud van de kennis/ambacht van de klompenmakerij.

Verkoopprocedure:
Het complex wordt verkocht middels een openbare inschrijvingsprocedure.

Wij vragen alle geïnteresseerden een bod uit te brengen middels een inschrijfbiljet.
Het inschrijfbiljet dient uiterlijk op 15 maart 2024 om 12:00 uur bij het kantoor van Sinke Komejan aan het Molenwater 97, 4331 SG te Middelburg te zijn afgegeven.

Indien u gebruik maakt van een digitale bieding, dan dient deze bieding voor 15 maart 2024 om 12:00 uur per e-mail te zijn toegezonden aan: bedrijfsmakelaars@sinke.nl. Het inschrijfbiljet is beschikbaar via de dataroom.

Gunning:
De gunning van verkoper waardoor (als resultaat van de verkoop bij inschrijving) de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt, wordt uiterlijk 7 werkdagen na inschrijfdatum medegedeeld.
Na gunning zal het notariële transport, uiterlijk 6 maanden of zoveel eerder dan partijen tezamen overeenkomen, plaatsvinden.

Koper conformeert zich met de inschrijvingsvoorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden zijn beschikbaar in de dataroom.
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet te gunnen. Eventuele reeds ingediende biedingen komen dan te vervallen en de ingediende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.

Locatie:
Het dorp Heinkenszand is een gezellig, maar rustig dorp tussen Middelburg en Goes in.
Heinkenszand telt ca. 5.500 inwoners en is ontstaan in de 14e eeuw. Heinkenszand ligt direct gelegen aan de A58 waardoor er een goede verbinding is met steden als Antwerpen, Breda en Rotterdam.

Er zijn diverse nieuwbouwprojecten/ plannen afgerond en/of in ontwikkeling. Hierdoor ziet men het inwoneraantal ieder jaar toenemen. Vele grote winkel ketens hebben zich de afgelopen jaren in Heinkenszand gevestigd. Zo zijn o.a. een Jumbo, Lidl, Kruidvat en Etos in Heinkenszand terug te vinden. Vandaag de dag kan worden gesteld dat Heinkenszand zich flink ontwikkeld.

Bouwkundige gegevens en voorzieningen (winkel, fabriek, werkplaats en opslag):
– Betonnen beganegrondvloer
– Opgetrokken middels een stalenconstructie
– Houten kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing
– Geïsoleerde dakplaten
– Geïsoleerde sandwich gevelpanelen
– Bakstenen buitenmuur
– Gipsplafond (winkel)
– Houten verdiepingsvloer
– TL- verlichting
– Krachtstroom (3×63 ampère)

Bouwkundige gegevens en voorzieningen bedrijfswoning:
– Betonnen beganegrondvloer
– Bakstenen buitenmuur
– Zadeldak met keramische dakpannen
– Houten kozijnen
– Gedeeltelijk dubbele beglazing
– Houten verdiepingsvloer
– Boiler
– TL- verlichting (keuken en bijkeuken)
– Verwarming middels een gaskachel
– Asbestgolfplaten ca. 31 m² (keuken)
– Diverse elektrische rolluiken

Bodeminformatie:
Conform het bodemloket alsmede Nazca4u is er in het verleden bodemverontreiniging aangetroffen. Hierop volgend is er een aantekening geweest van de provincie Zeeland op het kadastrale perceel; gemeente Borsele, sectie Z, nummer: 938.

In navolging op het contact met de gemeente alsmede ’’RUD Zeeland’ is de aantekening in het kadaster verwijderd. De grond bleek al gesaneerd te zijn. Verder zijn er geen bijzonderheden aantroffen. Zie voorts het bodemonderzoek alsmede de correspondentie met ‘RUD Zeeland’ welke zijn opgenomen in de dataroom.

Energielabel bedrijfswoning:
De bedrijfswoning is voorzien van energielabel G, welke geldig is tot 10-06-2032.

Afmetingen:
Bedrijfswoning:
Begane grond: ca. 83 m²
1e verdieping ca. 24 m² VVO

Kantoor:
Begane grond: ca. 57 m² VVO
1e verdieping: ca. 93 m² VVO

Loods met overheaddeur:
Begane grond: ca. 36 m² VVO
Entresolvloer: ca. 25 m² VVO

Winkel, werkplaats en opslag:
Begane grond: ca. 376 m² VVO
1e verdieping: ca. 54 m² VVO

Werkplaats bij bedrijfswoning:
Begane grond: ca. 69 m² VVO
1e verdieping: ca. 20 m² VVO

Opslag:
Begane grond: ca. 16 m² VVO

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Borsele
Sectie : Z
Nummers : 938 + 939
Groot : 4.870 m² + 400 m² = 5.310 m²

Bestemmingsplan:
Het geheel valt onder het bestemmingsplan ‘Kern Heinkenszand 2014’ welke onherroepelijk is vastgesteld op 02-10-2014. Deze locatie beschikt over enkelbestemming: ‘bedrijf’ met functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf: houtbewerkingsbedrijf. Deze gronden zijn bestemd voor:

– Het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
– Houtbewerkingsbedrijf
– Maximum bebouwingspercentage: 60% van het bouwvlak.
– Maximum bouwhoogte: 10 meter
– Maximum goothoogte: 6 meter

Dataroom:
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Bezichtigingen:
Voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met ons kantoor. De bezichtigingen zullen plaatsvinden op:
Donderdag 1 februari 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 13 februari 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 28 februari 14.00 – 15.30 uur

Kenmerken overeenkomst:
Ingeval u verdere interesse heeft en er uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt, gelden de volgende bepalingen:

Definitieve goedkeuring
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de eigenaren.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom, 10% ter grootte van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 14 dagen na volledige ondertekening van de koopovereenkomst.

Notaris:
Te kiezen door koper.

Fiscaal:
Er is geen omzetbelasting over de koopsom van toepassing. De koopsom zal belast worden met 10,4% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst:
Koopovereenkomst op basis van het NVM-model.

Staat van oplevering:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe, waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed meedeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
 • Vraagprijs
  Prijs op aanvraag
 • Status
  Beschikbaar
 • Aanvaarding
  In overleg
Bouw
 • Type woonhuis
  Vrijstaande woning
 • Bouwjaar
  2024
Oppervlakten en inhoud
 • Woonoppervlakte
  1 m²
 • Perceelsoppervlakte
  5310 m²
 • Inhoud
  2 m³
Indeling
 • Aantal kamers
  1
Energie
  Buitenruimte
  • Ligging
   Aan rustige weg
  • Tuin
   Tuin rondom Normaal

  Plattegronden

  Plattegrond Plattegrond Plattegrond Plattegrond

  Media

  Weergave:
  Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media
  Aangeboden door vestiging Goes
  Waar kunnen we je mee helpen?
  Onze specialisten van vestiging Goes staan graag voor u klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0113 25 10 00 goes@sinke.nl
  Kan ik deze woning betalen?


  Bereken direct

  Maak direct een afspraak

  Deze vragen worden vaak gesteld bij het kopen van een woning.
  Bekijk alle veelgestelde vragen
  Wat is een optie?

  Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:
  a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een

  andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

  b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
  bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een
  bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVMmakelaar of dergelijke opties worden gegeven.

  Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

  Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

  Moet de makelaar met mij als eerste in onder- handeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging?

  Of als ik als eerste een bod uitbreng? Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

  Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?

  De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf
  van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.