Plaats zoekopdracht
Terug naar overzicht

Lange Vorststraat 62

Goes
kamers
Heeft u interesse? Maak een vrijblijvende afspraak

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij deze twee gekoppelde winkelpanden, opslagruimte op de verdieping met garage-toegang via Oostwal. Ook zijn er drie garages bereikbaar via de Oostwal. De ruimten toebedeeld aan de winkel(s) is ca. 681 m² BVO groot

Dit pand bevindt zich aan de Lange Vorststraat, een levendige winkelstraat die deel uitmaakt van het kernwinkelgebied van Goes. Goes is bekend om zijn gevarieerde winkelaanbod, historische charme en brede winkelstraten. In dit gebied zijn zowel kleine lokale ondernemers als grote ketens zoals Kruidvat, H&M, HEMA, Etos en Van Haren gevestigd. De Lange Vorststraat is één van de drukst bezochte winkelstraten van Goes en de Grote Markt ligt op loopafstand.

In het kort:
– Lange Vorststraat 62, 66 en Oostwal 65, 4461 JR te Goes
– Huurprijs op aanvraag
– Winkelpand en garages
– Gelegen in kernwinkelgebied Goes
– Oppervlakte totaal 681 m² BVO
– Perceel 521 m²
– Bestemming: Centrum

Oppervlaktes:
Begane grond : 512 m² BVO
1e verdieping : 169 m² BVO

Locatie:
De stad Goes staat bekend om de gezelligheid, het uitgaan en de grote diversiteit aan winkels en restaurants. Goes is erg in trek en niet alleen onder de Zeeuwse bevolking, maar ook onder de ondernemers. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe en grote ondernemers in Goes neergestreken. Ook wordt er in Goes veel nieuwbouw gerealiseerd. De laatste jaren is de bevolking in Goes met maar liefst 12% gestegen. De vraag naar woonruimte is in en rondom het centrum hoog.
Goes maakt onderdeel uit van gemeente Goes met ruim 37.000 inwoners. Goes heeft een levendige binnenstad met veel restaurantjes en grote diversiteit aan winkels. Goes is eenvoudig te bereiken met de auto of openbaar vervoer. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden op zowel de West als de Oostwal. Daarnaast is parkeren nabij het station ook een mogelijkheid. Het station ligt op slechts 5 minuten afstand vanuit het centrum en is zelfs te voet uitstekend bereikbaar. Goes ligt nabij de A58 welke Vlissingen met Bergen op Zoom verbindt. Tot slot heeft ook heeft Goes een perfecte verbinding met de N256 welke u naar Zierikzee brengt.

Bestemmingsplan:
Het geheel valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Conform dit bestemmingsplan is de bestemming ‘Centrum – 1’. Deze gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel;
• dienstverlening;
• maatschappelijke activiteiten;
• de huisvesting van personen, met dien verstande dat het wonen niet is toegestaan op de begane grond;
• aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

Tevens beschikt het geheel over de functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – cultuurhistorie C’. De voor ‘Waarde – Cultuurhistorie’ aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en), primair bestemd voor het behoud, het herstel en de versterking van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermde stadsgezicht, met dien verstande dat:
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – cultuurhistorie C’ de volgende kwalitatieve kenmerken worden onderscheiden:
• stedenbouwkundig patroon van straten, pleinen en de groene ruimte in relatie ook met de vroegere vestingwal en singels;
• profilering en inrichting van de openbare ruimte;
• samenhang in maatvoering tussen de gevels horizontaal (percelering), verticaal (gevelhoogte) en de openbare ruimte;

Kadastrale informatie:
Adressen : Lange Vorststraat 62, 66 en Oostwal 65 Goes
Gemeente : Goes
Sectie : D
Nummers : 1083, 4045, 4047 en 5397
Groot : 16, 177, 238 en 90 m², in totaal 521 m²
Publiekrechtelijke beperking : er zijn geen beperkingen bekend.

Erfdienstbaarheden:
1. Ten gunste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Goes, sectie D nummer 130 (nu 5318 en 5317) als heersend erf en ten laste van het bij deze verkochte sub c genoemd als lijdend erf wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van uitweg om over een strook ter breedte van minimaal één meter te voet te komen van en te gaan naar de Oostwal via de in de gemene muur van het heersend en lijdend erf aanwezige deur. Ter uitoefening van deze erfdienstbaarheid verbindt koper zich binnen een jaar na heden de daartoe nodige voorzieningen te treffen, te weten het aanbrengen van een trap en een afsluitbare deur in de aan de Oostwal gelegen gevel van het lijdend erf. Het is de eigenaar van het lijdend erf toegestaan om het in de gemene muur aanwezige raam, hetwelk thans geen functie heeft te blinderen. Het is de eigenaar van het lijdend erf toegestaan om op eigen risico en kosten genoemde deur in de gemene muur in zuidwaartse richting te verplaatsen.
2. Ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Goes, sectie D nummer 130 als lijdend erf en ten nutte van de verkochte percelen sub b. en c. genoemd als heersende erven en omgekeerd, wordt thans gevestigd de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop via de thans bestaande afvoerkanalen.”

Kenmerken overeenkomst:
Ingeval u verdere interesse heeft en er uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt, gelden de volgende bepalingen:

Huurbetaling:
De huurpenningen dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model winkelruimte 2022.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur incl. BTW.

Huurtermijn:
In overleg.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks, CPI- Alle Huishoudens (2006= 100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor de BTW belaste huur.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
  • Status
    Beschikbaar

Plattegronden

Media

Weergave:
Aangeboden door vestiging Bedrijfsmakelaars
Waar kunnen we je mee helpen?
Onze specialisten van vestiging Bedrijfsmakelaars staan graag voor u klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0118 620 062 bedrijfsmakelaars@sinke.nl

Actuele aanbod

Bekijk alle objecten Bekijk alles