Sinke Komejan
Wat is mijn woning waard?
Wat is mijn woning waard?
Vraag het kosteloos aan één van onze makelaars.
Direct Aanvragen
Plaats zoekopdracht
Terug naar overzicht

Toldijk 3

'S-HEER ARENDSKERKE
kamers
Benieuwd of je de woning kan betalen? Bereken direct

Omschrijving

Bent u op zoek naar een ruime kavel om zelf een woning op te bouwen? Aan de Toldijk 3 te ’s-Heer Arendskerke mogen wij u dit nu te koop aanbieden! Aan de dijk, gericht op het westen, ligt een kavel van 7.100 m2 eigen grond waar een prachtige woning op gebouwd kan worden.

Het bouwvlak waarop een nieuwe woning gebouwd kan worden ligt in het huidige bouwvlak van de oorspronkelijke woning, vooraan het perceel. Daarmee ligt de tuin rondom, op het westen gericht. Op deze kavel staan verder nog een aantal fruitbomen.

Naast de bouwkavel behoren tot de verkoop een tweetal kavels langs de Toldijk, ter grootte van 1.585 m2 en 845 m2. Deze twee kavels kunnen gebruikt worden als grasland.

De kavel waarop gebouwd kan worden heeft al de bestemming “wonen” en dient dus niet meer gewijzigd te worden. De restanten van de originele woning moeten nog verder gesloopt en afgevoerd worden. Op dezelfde locatie mag vervolgens een woning gebouwd worden volgens de onderstaande regels. Het bestemmingsplan biedt de volgende mogelijkheden.

HOOFDGEBOUW
Voor hoofdgebouwen en aan – en uitbouwen gelden de volgende regels:

– Hoofdgebouwen worden gebouwd in het bouwvlak;
– Per bouwvlak is maximaal één hoofdgebouw toegestaan;
– De inhoud van een hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” bedraagt minimaal 750 m³ en maximaal 1000 m³;
– De goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 6 respectievelijk 10 meter;
– De afstand van ieder hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” tot de perceelgrens bedraagt minimaal 5 meter;
– De inhoud van een hoofdgebouw ter plaatse van de bouwvlakken zonder aanduiding bedraagt maximaal 600 m³;
– De afstand van ieder hoofdgebouw ter plaatse van de bouwvlakken zonder aanduiding tot de perceelgrens bedraagt minimaal 2 meter;

BIJGEBOUW
Voor bijgebouwen gelden de volgende regels:

– de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3,20 meter;
– de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6 meter;
– per standplaats voor een woonwagen mogen twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd waarvan de oppervlakte maximaal 20 m² bedraagt;
– bij ieder hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” mogen maximaal twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd waarvan de gezamenlijke oppervlakte maximaal 60 m² bedraagt;
– de afstand van ieder bijbehorend bouwwerk tot de perceelgrens ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” bedraagt minimaal 3 meter;
– ter plaatse van de aanduiding “erf” mogen maximaal twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met dien verstande dat:

1. gronden met de aanduiding “erf” voor maximaal 50% bebouwd mogen worden;
2. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 40 m² bedraagt;
3. indien de toelaatbare te bebouwen oppervlakte ingevolge het bepaalde onder 1 minder bedraagt dan 40 m² een bebouwingspercentage van 75% tot een maximum van 40 m² is toegestaan;
4. de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot (het verlengde van) de voorgevel van de woning minimaal 3 meter bedraagt;
5. op de gronden met de specifieke bouwaanduiding “maximaal toelaatbare bebouwing” mag maximaal 130 m² aan bijbehorende bouwwerken aanwezig zijn.

AFWIJKING VAN DE BOUWREGELS
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bovenstaande in:
– Voor het uitbreiden van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de uitbreiding alleen mag plaatsvinden op gronden met de nadere aanduiding “erf”;
– Voor het vergroten van een woning tot een inhoud van maximaal 750 m³, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan eventuele landschappelijke en/of natuurlijke waarden van aangrenzende gronden.
– Voor bouwen tot op de perceelgrens, mits de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

Altijd al uw droomwoning willen bouwen? Onze makelaar Niels Wisse helpt u graag verder.

Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.

Lees de volledige omschrijving Verberg de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht
 • Status
  Verkocht
 • Aanvaarding
  In overleg
Bouw
Oppervlakten en inhoud
 • Perceelsoppervlakte
  9530 m²
Indeling
Energie
Buitenruimte
 • Ligging
  Open ligging
 • Tuin
  Geen tuin

Plattegronden

Video

Het verloop van de zonnestand

Aangeboden door vestiging Goes
Waar kunnen we je mee helpen?
Onze specialisten van vestiging Goes staan graag voor je klaar! Liever direct contact? Bel of mail ons dan via: 0113 25 10 00 goes@sinke.nl
Kan ik deze woning betalen?


Bereken direct

Maak direct een afspraak

Deze vragen worden vaak gesteld bij het kopen van een woning.
Bekijk alle veelgestelde vragen
Wat is een optie?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:
a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een

andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een
bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVMmakelaar of dergelijke opties worden gegeven.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Moet de makelaar met mij als eerste in onder- handeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging?

Of als ik als eerste een bod uitbreng? Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf
van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.