Industrieweg 16 Middelburg

Algemeen

Omschrijving

Op het bedrijventerrein Arnestein op een goed bereikbare locatie bieden wij u deze functionele, representatieve en deels gerenoveerde bedrijfsunit te koop aan. Deze bedrijfsruimte is totaal groot ca. 600 m2 BVO. De bedrijfsruimte bestaat uit een oppervlakte op de begane grond van ca. 400 m2 BVO en een entresolvloer van ca. 200 m2 BVO, dat onderdeel uitmaakt van een kleinschalig bedrijfsverzamelcomplex.

In het kort:
- Industrieweg 16, 4338 PR Middelburg
- Vraagprijs € 229.000,-- excl. BTW k.k.
- Bedrijfsruimte 600 m2 BVO
- Bouwjaar 1988
- WOZ waarde 2020: € 268.000,--

Locatie en bereikbaarheid:
Middelburg is de winkelstad, monumentenstad én universiteitsstad, maar heeft ook een levendig ondernemersklimaat. Met toegangswegen als de A58 en N57, het spoor en het Kanaal door Walcheren voor binnenvaartverkeer, is het goed ontsloten. Provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en andere dienstenverleners zijn in de provinciehoofdstad gevestigd. Middelburg telt een grote verscheidenheid aan bedrijventerreinen. Van zichtlocaties als Mortiere tot meer industriële terreinen als Arnestein.

De ligging op het bedrijventerrein Arnestein is goed te noemen. Op het bedrijventerrein is een diversiteit aan bedrijven gevestigd, met name industriële bedrijven. De bereikbaarheid is uitstekend te noemen doordat de aansluiting met de uitvalswegen naar de N-57 nabij gelegen zijn. De tevens in de nabijheid gelegen autosnelweg A-58 verbindt Middelburg met de steden Bergen op Zoom-Rotterdam-Antwerpen. Ter hoogte van Middelburg heeft de A-58 een aansluiting op de Westerscheldetunnel in de richting Terneuzen-Gent-Sluis.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is redelijk, er is een busverbinding in de omgeving en Middelburg beschikt over een NS-station op relatief geringe afstand van het object.

Bestemming:
Thans vigeert op de onderhavige locatie het bestemmingsplan 'Arnestein' vastgesteld op 22 augustus 2013 en onherroepelijk in werking. Conform dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming 'Bedrijventerrein'.
- De voor "Bedrijventerrein (BT)" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Bedrijven tot en met categorie 4.2: bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 4.2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Middelburg
Sectie: M
Nummer: 1167 A5

Appartementsrecht:
Het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsunit en verder toebehoren, uitmakende driehonderd negenennegentig/eenduizend tweehonderdtweede (399/1202) deel in de gemeenschap.

Bouwjaar:
1988

Afmetingen:
Begane grond: ca. 400 m2 BVO ( 20 x 20 m );
Entresol: ca. 200 m2 BVO ( 20 x 10 m ).

Voorzieningen:
- Nutsvoorzieningen: water en elektra;
- Staal/houtconstructie;
- Betonnen vloer;
- Buitenwanden en dak voorzien van sandwichpanelen en isolatie;
- Nokhoogte ca. 8 meter, goothoogte ca. 4,30 m;
- Hoogte tussen begane grond en entresolvloer ca. 2,60 m;
- Elektrische overheaddeur (2008), hoogte ca. 4 m en breedte ca. 5 m;
- Verdiepingsvloer met staal/houtconstructie;
- TL-verlichting;
- Krachtstroom;

Vraagprijs:
€ 229.000,- exclusief BTW kosten koper

Kosten koper:
Voor rekening van koper (mits BTW ondernemer) komt de overdrachtsbelasting ten bedrage van 6% van de koopsom. Alle overige kosten verband houdende met de levering zijn tevens voor rekening van koper.

Omzetbelasting:
De koopsom is belast met 21% BTW.

Zekerheidstelling:
Koper dient een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris te storten.

Oplevering:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.

VVE:
Er is sprake van een Vereniging van Eigenaars genaamd "VVE Industrieweg 8-16 te Middelburg".
Deze is momenteel inactief.

Opstalrecht:
Er is sprake van een opstalrecht nutsvoorzieningen, ten behoeve van:
- Enduris BV, betreffende het aanbrengen en in standhouden van kabels, leidingen, lijnen, masten en/of andersoortige opstallen.
- Evides BV, betreffende aanleg en instandhouding van kabels en/of leidingen.

Mandeligeid:
De toegang naar de units is over mandelig terrein.
Dit terrein is in gezamenlijk bezit van alle leden van de VVE.

Bodemgegevens:
Uit de bodeminformatie van de Gemeente Middelburg (bodemloket) blijkt dat er van deze locatie geen specifiek bodemonderzoek bekend is. De locatie is op grond van de bodemkwaliteitskaart gelegen in een zone met licht tot matige verontreinigingen. Het is dus aannemelijk dat de kwaliteit van de bodem op deze locatie vergelijkbaar is.

Zakelijke lasten:
Onroerende zaakbelasting (eingenaar + gebruiker) € 851,70
Rioolheffing ( eigenaar + gebruiker ) : € 148,14
Verontreinigingsheffing Waterschap: pm

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ 229.000, - k.k.
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1988
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal400 m²

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house
house

Video

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?