Lelyweg 12 Bergen op Zoom

Algemeen

Omschrijving

Te koop:

Op een perfecte zichtlocatie gelegen, goed bereikbaar - een klein gedeelte van het pand is in tijdelijk verhuurde staat - bedrijfsobject met showroom, kantoorruimten, bedrijfsruimten en ruim buitenterrein. Dit object heeft uitstekende mogelijkheden om uit te breiden vanwege de grootte van het onbebouwde perceel aan de achterzijde van het pand.

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid via de uitvalswegen richting de A4 en A58 zijn goed. Daarmee de ontsluiting richting België, Brabant en de Randstedelijke gebieden / Rijnmond gebied. Er is een busverbinding op korte afstand en Bergen op Zoom beschikt over een NS-station.

De belendingen worden gevormd door een uiteenlopende bedrijvigheid waaronder Akkermans Techniek, Van der Peijl Autotechniek, Gamma, diverse andere soorten van bedrijvigheid.

Indeling:

Kantoor: Entree met tochtportaal en automatische toegangsdeuren, kantoorruimte bestaande uit diverse kantoorkamers, spreekruimten, kantine, toiletgroep t.p.v. kantoor en toiletgroep t.p.v. showroom.

Showroom: betegelde showroomruimte voorzijde, bedrijfshal met bovengelegen overige showroomruimte en overheaddeur aan de voorzijde van het pand.

Vanuit de kantoorruimte is er toegang tot de verdieping middels een tweetal trapopgangen.

Verdieping:

Gang, diverse (verhuurde) kantoorruimten.

Tweede opgang: gang opslagruimten, c.v. ruimte.

Bedrijfsruimte toegankelijk vanuit de kantoren op de begane grond, toilet, twee overheaddeuren. Twee afzonderlijke werkplaatsen met sectionaaldeuren.

Terrein:

Ingericht met ruim 20 parkeervakken, tuin, zeer ruim achterterrein verhard met klinkerverharding. Er is een afsluitbaar hekwerk en gevelverlichting.

Voorzieningen kantoor:

- Aansluitingen nutsvoorzieningen
- Datavoorzieningen
- Brandslanghaspels
- Schuimblussers
- Vluchtroute aanduidingen
- Mechanische ventilatie
- Tegelvoeren / tapijt
- Spuitwerk wanden
- Systeemplafonds met TL verlichting
- Automatische toegangsdeur entree
- Afzonderlijke toiletgroepen t.p.v. kantoor en showroom
- Doucheruimte
- Inbraakalarm
- Zonwering
- Buderus cv. ketel 1993.

Voorzieningen showroom:

- Toiletruimte
- Overheaddeur t.p.v. bedrijfsruimte
- Zonwering

Voorzieningen bedrijfsruimten:

- Gasheaters
- Toiletvoorziening
- TL verlichting
- Daklichten
- Autom. bed. overheaddeuren

Bouwkundige aspecten:

Bouwjaar: 1994
- Fundering:
- Betonnen vloeren;
- Staalconstructie;
- Kalkzandsteen / gasbeton gevels / stucwerk;
- Metalen gevelbeplating;
- Stalen dakbeplating
- Houten kozijnwerk met isolatie

Oppervlakten:

Begane grond:

Kantoorruimte 138 m2
Bedrijfsruimte 302 m2
Personeelsruimte 39 m2
Verkeersruimte 109 m2
Toiletruimte 25 m2
Opslag / magazijn 859 m2

Verdieping:

Kantoorruimte 311 m2
Personeelsruimte 47 m2
Verkeersruimte 35 m2
Opslag / magazijn 71 m2

De metrages zijn VVO meters.

Kadastrale gegevens:

Kadastrale gemeente : Bergen op Zoom
Sectie : I
Nummer : 612 en nummer 899
Grootte : respectievelijk groot 3.795 m2 en 4.113 m2, samen 7.908 m2

Vraagprijs:
De vraagprijs bedraagt € 995.000,-- kosten koper.

Huurgegevens:
Huurovereenkomst
Ingangsdatum: 01-01-2018
Expiratiedatum: 31-12-2018
Verlenging: jaarlijks
Huuropbrengst: € 6.000,-- exclusief BTW per jaar.

Omzetbelasting:
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.
De huuropbrengsten zijn belast met BTW.

Oplevering:

In overleg te bepalen.

Bankgarantie / waarborgsom:

Koper dient een garantie ter grootte van 10% van de koopsom binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris te storten.

Bestemming:

Het object ligt binnen het bestemmingsplan “BP Theodorushaven-Noordland” dat is vastgesteld op 28 januari 2016 en heeft de bestemming Bedrijven.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven behorende tot de aangeduide categorie, opgenomen in bij dit bestemmingsplan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
1. detailhandel;
2. zelfstandige kantoren;
3. bedrijfswoningen;
4. bedrijven behorende tot categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': uitsluitend bedrijven behorend tot categorie 2, 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet zijn toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': uitsluitend bedrijven behorend tot categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2: uitsluitend bedrijven behorende tot categorie 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel ondergeschikt': tevens voor detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de volgens het bestemmingsplan bestaande hoofdfunctie. De detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft;
f. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg': tevens voor benzinestation, inclusief LPG-verkoop behorend tot categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
g. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': tevens voor een benzinestation, zonder LPG-verkoop behorend tot categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autohandel en reparatiebedrijf ': tevens voor een autoreparatiebedrijf, waarbij de handel in auto's en auto-onderdelen is toegestaan;
i. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor zelfstandige kantoren;
j. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens voor een bedrijfswoning met de daarbij behorende bouwwerken;
k. ter plaatse van de aanduiding 'fitnesscentrum': tevens voor een fitnesscentrum;
l. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven': tevens voor een jachthaven met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt begrepen een horecavoorziening behorende tot maximaal categorie 2 zoals aangegeven in de Staat van Horeca-activiteiten en voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven;
m. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie', uitsluitend voor een zend- en ontvangstinstallatie;
n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - helihaven': tevens voor een helihaven;
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw': tevens voor een bedrijfsverzamelgebouw met uitsluitend bedrijven behorend tot categorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - watergebonden bedrijvigheid': uitsluitend voor watergebonden bedrijven voor zover deze voorkomen tot categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - vrachtwagenparkeerplaats': tevens voor parkeervoorzieningen voor vrachtvoertuigen en nachtverblijf in gestalde vrachtvoertuigen met bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
1. de stalling van vrachtvoertuigen met gevaarlijke stoffen;
2. verblijf c.q. overnachting van meer dan 50 personen;
q. voorzieningen van openbaar nut;
r. laad- en loskades met bijbehorende voorzieningen;
s. bij deze bestemming behorende voorzieningen, werken, werkzaamheden en andere bouwwerken, zoals ontsluitingswegen, raccordementen met bijbehorende voorzieningen, boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Het volledige bestemmingsplan is op aanvraag beschikbaar.

Energielabel:
PM

Milieuinformatie:
Uit informatie van het bodemloket blijkt geen recente milieu-informatie over het terrein en object.

Zakelijke lasten:

Zuiveringsheffing 2017 € 158,22
Rioolheffing 2017 € 308,75
Watersysteemheffing 2017 € 341,09

Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Lelyweg 12 te Bergen op Zoom”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1994
Statusverkocht
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal1936 m²

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house
house
house

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
Bedrijfsmakelaars Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 62 00 62
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?