Breestoep 8. Spijkenisse

Algemeen

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet executoriaal geveild worden. De inzetveiling zal plaatsvinden op 27 maart 2018 via de website www.bog-auctions.com in de periode van 10.00 tot 10.15 uur. De afslagveiling volgt 5 minuten na het einde van de inzetveiling. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Van der Stap notarissen en onder de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015). De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.bog-auctions.com.
Voor het kunnen meebieden op de veiling van internet, dient u zich te registeren door eerst account aan te maken op de website van BOG-Auctions. (ww.bog-auctions.com).
Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 12 maart 2018 om 24.00 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan Van der Stap Notarissen, de heer mr. J.T. van Burg, fax (088) 1880001 of email: veiling@vdstap.com, Millenniumtoren, 14e verdieping, Weena 690, Rotterdam, Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam.

Kijkdagen:
Woensdag 7 februari van 14.00 - 15.30 uur
Vrijdag 9 februari van 10.00 - 11.30 uur
Dinsdag 20 maart van 10.00 - 11.30 uur

Plok:
De inzetpremie (plok) voor het object bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper.

Gunning:
De verkoper houdt zich het recht van beraad voor de geveilde onroerende zaak niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De gunning is conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden (uiterlijk 6 weken na gunning) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Omschrijving object:
Winkelpand (voormalige Intersport winkel) bestaande uit 915 m² v.v.o. winkelruimte gelegen aan de Breestoep 8 te Spijkenisse en een afzonderlijke winkelruimte van 84 m² v.v.o gelegen aan de Marrewijklaan 61. De winkels zijn intern met elkaar verbonden d.m.v. een brede trap. Er is intern toegang tot een gezamenlijke laad en los faciliteit en goederenlift. Er zijn nette sanitaire voorzieningen en een kantine/kantoorruimte, dubbele entree en open rolluiken. Het winkelpand maakt onderdeel uit van het winkelcentrum gesitueerd in het winkelhart van Spijkenisse! In het gezellige winkelhart zijn meer dan 250 winkels gevestigd en heeft een regio functie voor Voorne-Putten.

object:
a. het (onder-) appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte op de begane grond met bijbehorende voorzieningen en toebehoren, gelegen in het complex De Stoep te Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, complexaanduiding 8771-A, appartementsindex 16; uitmakende het éénhonderd/tienduizendste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (hoofd)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimten op de begane grond en eerste en tweede verdieping met bijbehorende voorzieningen en toebehoren, ten tijde van de (onder)splitsing in (onder)appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, complexaanduiding 8771-A, appartementsindex 1; uitmakende het vierduizend zeshonderddrieënvijftig/tienduizendste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit:
- het perceel grond, gelegen te Spijkenisse aan de Breestoep, Marrewijklaan en Nieuwstraat, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D nummer 8698, groot zesenvijftig aren negentig centiaren; alsmede
- het recht van opstal op het perceel grond gelegen aan de Nieuwstraat te Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D nummer 8769, groot tweeënveertig centiaren; alsmede
- het gebouw bestaande uit een ondergrondse stallingsgarage, commerciële ruimten én woningen met bergingen;
b. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte op de eerste verdieping met bijbehorende voorzieningen en toebehoren, gelegen in het complex De Stoep te Spijkenisse, plaatselijk bekend Breestoep 8 te Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, complexaanduiding 8771-A, appartementsindex 29; uitmakende het éénduizendnegentien/tienduizendste onverdeeld aandeel in de sub a genoemde gemeenschap.

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Spijkenisse
Sectie : D
Nummer : 8771
Appartementsindex : A16 en A29

Vloeroppervlakte:
Begane grond: ca. 84 m2 v.v.o. winkelruimte
Verdieping: ca. 915 m2 v.v.o. winkelruimte.

Bouwjaar:
2007

Opleveringsniveau:
Het object wordt leeg en vrij van huur en gebruik opgeleverd in de huidige staat.

Ligging en bereikbaarheid:
Spijkenisse is gelegen ten zuiden van de Rijksweg A15 (Nijmegen - Rozenburg) en ten oosten van de provinciale weg N218 (Spijkenisse - Oostvoorne). De gemeente Spijkenisse heeft ca. 72.000 inwoners. De bereikbaarheid per eigen vervoer is uitstekend via de Groene Kruisweg en de Rijksweg A15. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is door de aanwezigheid van verschillende bushaltes en metrostation Spijkenisse Centrum goed te noemen.

Parkeren:
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de vijf parkeergarages verspreid rondom het centrum. Daarnaast is er de mogelijkheid om openbaar te parkeren.

Bestemming:
Het object heeft de bestemming Centrum.

Bodemgegevens:
Uit navraag bij de Gemeente Spijkenisse en het bodemrapport van 12 februari 2007, blijken geen bijzonderheden.

Fiscaal:
Er is sprake van 6% overdrachtsbelasting.

Levering:
Per direct.

Vereniging van Eigenaren:
Het appartementsrecht maakt onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaars 'Commerciële ruimten Breestoep, Uitstraat, Nieuwstraat en Marrewijklaan.

Zakelijke lasten (2018):
OZB € 2.669,56
Rioolheffing € 386,71
BIZ bijdrage € 1.516,50 Breestoep en Marrewijklaan
VVE bijdrage € 3.697,90 (Breestoep 8) per kwartaal
€ 362,90 (Marrewijklaan 61) per kwartaal


Veilingvoorwaarden:
De Bijzondere veilingvoorwaarden zullen tenminste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.bog-auctions.com worden geplaatst.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Breestoep 8/Marrewijklaan 61 te Spijkenisse”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Gunning is nadrukkelijk voorbehouden aan onze opdrachtgevers.

Eventuele feitelijke vragen kunt u stellen aan:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, telefoon 0118-620062.

Eventuele juridische vragen kunt u stellen aan:
Van der Stap Notarissen, de heer mr. J. T. van Burg, telefoon 088-1880040, email: veiling@vdstap.com.

Bijlagen:
- Kadastrale gegevens d.d. 21 december 2017.

Kenmerken

Overdracht
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingwinkelruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar2007
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Winkelruimte999 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (winkel)2

Foto's

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

Brochure

ik wil graag:

Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars
Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T (0118) 62 00 62
bedrijfsmakelaars@sinke.nl

onze vestigingen:

Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
Bedrijfsmakelaars Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 62 00 62
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?